Maya nedir?

Maya ve Sürdürülebilirlik

Üretim sırasında sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması, çoğu sektör ve endüstride giderek daha önemli sorunlar haline gelmiştir ve bu endişe kendi evlerimizin her birinde dahi yankılanmaktadır. Bu nedenle, bugünün dünyasında, eylemlerimizin ve seçimlerimizin her birinin geri dönüşüm ve çoğu ürünün mümkünse yeniden kullanımı yoluyla daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe katkıda bulunabileceğinden emin olma yönünde artan bir talep mevcuttur.

Fermantasyon, artan nüfusu sadece gıda açısından değil, diğer birçok konuda daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde beslemek için en umut verici cevaplardan biridir! Ve fermantasyon için ne gereklidir? Maya! Bu, mayanın karşılaştığımız bu büyük zorluğun cevaplarından biri olduğu anlamına gelir!

Okuma zamanı: 4 min.
Maya ve Sürdürülebilirlik

Maya, kirliliği ve atıkları azaltır, bu yönüyle çevre için sürdürülebilirdir.

Maya üreticileri, çevrenin korunması ve doğal yaşam alanlarının sürdürülmesi konusunda daima kararlılık göstermiştir. Maya üretimi, en başından beri yeni su, enerji ve atık yönetimi yöntemleri geliştirmek amacıyla en son teknolojileri benimseyen ilk biyoteknoloji endüstrilerinden birisi olmuştur.

Kirlilik ve israf toplumumuz için iki büyük zorluktur ve birçok şekilde ortaya çıkabilirler. Geri dönüşüm ise, doğal kaynakların korunmasına ve bu kirliliğin azaltılmasına katkıda bulunan döngüsel ekonominin önemli bir unsurudur. Geri dönüşüm, su, doğal kaynaklar ve CO2 emisyonlarına (yılda -700 milyon ton CO2 emisyonu) olan ihtiyacımızı azaltmaktadır1 Geri dönüşüm, kullanılmayan kaynakların yeni hazinelere dönüştürülmesine de yardımcı olabilir, aksi takdirde bunlar atık haline gelecek ve sorunu daha ağırlaştıracaktır.

Su, maya üretim sürecinde anahtardır, ancak su da değerli bir kaynak olarak kabul edilmiştir. Büyük su tasarrufu girişimlerinin başlatılması ve suyun geri dönüştürülmesiyle, maya endüstrisinin çoğunda son 20 yılda tüketim %20’nin üzerinde azaltılmıştır.2

Maya endüstrisinin çoğunda, fermantasyonu gerçekleştirmek için kullanılan enerji dikkatli bir şekilde yönetilir. Atıklar anaerobik çürütücüler kullanılarak işlenir ve maya üreticileri giderek daha fazla yenilenebilir enerjiye güvenmektedir. Ayrıca, maya fabrikaları melasın en büyük tüketicilerinden biridir. Melas, şeker endüstrisinin bir yan ürünüdür ve kullanılmasa atılıp boşa gidecekti. Halbuki, maya üreticileri bu hazineyi geri dönüştürebilmiş ve maya üretimi için tercih edilen hammadde olarak kullanabilmiştir!

Avrupalı maya üreticileri için, melasın yaklaşık % 90’ı Avrupa’da sağlanmaktadır, bu da bölgesel tedarik zincirinin sürdürülmesine yardımcı olmakta ve böylece karbon ayak izinin minimumda tutulmasına katkıda bulunmaktadır3. Maya yapıldıktan sonra fermantasyondan kaynaklanan atık yan ürünler tarımda kullanılan doğal gübrelere dönüştürülebilir.

Maya sadece diğer endüstrilerin atık ürünlerinin kullanımına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onun yan ürünleri, diğer endüstrilerin başarısını güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde desteklemek ve katkıda bulunmak için kullanılabilir!

Maya, dünyayı sürdürülebilir bir şekilde beslemeye yardımcı olabilir

Artan küresel nüfus ve hayvansal protein kıtlığının artması ile karşı karşıya kalan 2050 yılında 9 milyar kişiyi sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde beslemek, bu yüzyılın en büyük toplumsal kaygılarından biri haline gelecektir.

Ekmek, önemli bir bitki protein kaynağıdır ve düşük maliyetli temel bir besindir. Ekmek tarihsel olarak dünya nüfusunu beslemenin bir aracı olmuştur ve gelecekte küresel nüfusun gıda ihtiyaçlarını karşılamak için çözüm sunmaya devam edecektir. Ekmeğin temel bir bileşeni olan fırıncı mayası, bu toplumsal zorlukların merkezinde yer alır!

 Ekmek ve maya hakkında daha fazla bilgi edinin! 

Ayrıca, maya proteinleri ve besin mayası gibi ürünler, dünya nüfusunun daha sürdürülebilir olmasına ve yüksek kaynak yoğun protein araçlarından uzaklaşmaya yardımcı olacak şekilde hayvansal proteinlere bir alternatif oluşturabilir. İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve hayvan kaynaklı proteinlere kıyasla biyolojik çeşitliliği korumak için maya proteinlerinin çevresel faydaları önem taşır ve toplumun sürdürülebilirliğe doğru evriminde büyük bir rol oynamaya devam edecektir.

 Maya ekstraktları hakkında daha fazlasını keşfedin! 

Son olarak, modern diyetler tuz açısından zengin hale gelmiştir ve bu birçok sağlık riskine yol açabilmektedir4. Maya ve maya özütü bileşenler olarak, yiyecekleri lezzetli tutar aynı zamanda tuzu azaltmada önemli rol oynama potansiyeline sahiptir. Gıdaların tadını doğal şekilde ortaya çıkarmak için tuz yerine maya ve maya ekstraktı kullanarak, gıda hazırlamada tuz kullanımını % 30’a kadar azaltmak mümkün olabilmektedir5. Maya, tuz alımını düşürerek kardiyovasküler hastalık ve hipertansiyon risklerini azaltmaya katkıda bulunabilir. Bu ise hem gezegenin sağlığı hem de insan sağlığı için daha sürdürülebilir bir gelecek demek!

 Besin mayasının sağlığa faydalarını keşfedin 

Maya sürdürülebilir bir devrim başlatabilir!

Dünya Sağlık Örgütü, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığını birbirine bağlı olarak görmek olarak açıklanabilecek “Tek Sağlık” yaklaşımını geliştirmiştir6. Sektörler, her canlının ve ekosistemimizin sağlığını korumak için, gıda yeterliliği ve gıda güvenliği, zoonozların (hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar) yönetimi ve antibiyotik direncinin ortaya çıkmasıyla mücadele etmek için birlikte çalışmalıdır.

Maya, daha sürdürülebilir bir geleceğin ve “Tek Sağlık” hedefine ulaşmanın çaresidir. İlk olarak, maya diğer endüstrilerin atıklarını bir hazineye dönüştürerek kullanabilir. Daha sonra, maya ve maya bileşenlerinin üretiminden elde edilen organik madde, diğer şeyler yanında, gübre olarak, hayvan beslenmesi için gerekli bir protein kaynağı olarak ve işlendikten sonra, bu sektördeki diğer daha az verimli ürünlere alternatif olarak yeniden kullanılabilir. Ayrıca maya, gıda tedarikinde sürdürülebilirliği destekleyebilir ve ekmek ve alternatif bir protein için temel bir bileşen olarak büyüyen nüfusumuza yardımcı olurken, aynı zamanda herkes için daha iyi bir sağlığı destekleyecek şekilde tuz kullanımını azaltabilir!

Mayanın farklı uygulamaları çoktur ve her gün yeni potansiyel uygulamalar keşfediyoruz! Mayanın gücü, herkes için daha sürdürülebilir bir geleceği desteklemeye dönük bir devrim başlatabilir!

Geri