Mayanın fermantasyondaki rolü nedir?

Mayanın fermantasyondaki rolü nedir?

Maya: fermente edici bir maddedir Fermantasyon, çiğ bir gıda maddesinin dönüşümünün gerçekleştirildiği, mikroorganizmaların enzimler aracılığıyla çalıştığı doğal biyokimyasal bir süreçtir. Çoğu zaman, bu süreç anaerobiktir: oksijen yokluğunda gerçekleşir. Hamurda oksijen olmadığında, mayalar şekerleri çoğunlukla karbondioksit ve etanole dönüştürürken, organik asitler…