Maya ne için kullanilir ?

Mayadan Yapılan Biyoyakıtlar ve Yenilenebilir Kaynaklar

Maya kullanarak fermantasyon, yeni bir biyo-tabanlı ve sürdürülebilir ekonomiyi sürdürmek bakımından, çok çeşitli uygulamalarda muazzam olanaklara sahip hayati bir kolaylaştırıcı teknolojidir. Her alanda gerçekleşen bilgi ve teknolojilerin sürekli ve hızlı ilerlemesi, maya fermantasyonu yoluyla inovasyon olanaklarını sonsuz kılıyor! 

Fermantasyon işlemi sırasında, mikroorganizmalar biyokütle şekerlerini çok çeşitli uygulamalarda kullanılan biyo-bazlı moleküllere dönüştürür. Maya fermantasyonu, her gün sürekli yeniliklere yol açan hem eski hem de hala devrimci bir süreçtir. 

Biyolojik kaynaklı yenilikler, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya ve dünyanın karbon nötrlüğüne ulaşmasına yardımcı olur. Bu anlamda biyo tabanlı alternatifler, kirliliği azaltmak ve iklim değişikliğiyle küresel düzeyde mücadele etmek için bir çözüm sunmaktadır.

Okuma zamanı: 4 min.
Mayadan Yapılan Biyoyakıtlar ve Yenilenebilir Kaynaklar

Biyoyakıtlar ve maya: temel bilgiler

Peki, maya fermantasyonu arabalara, uçaklara ve hatta belki bir gün tüm şehirlere güç sağlayabilecek bir şeyle nasıl sonuçlanır?

Maya, bitki şekerlerini yakıta dönüştürme yeteneğine sahiptir. Sihir, fermantasyonun (hava yokluğunda) anaerobik süreci sırasında çalışır. Maya enzimlerinin etkisi altında, selüloz veya nişastada bulunan şekerler (özellikle glikoz) etanole dönüştürülür. 

Şekil 1. Biyo-Etanol Üretim Süreci
[GÖRSEL]

Bugün kabaca üç geniş biyoyakıt kategorisi vardır:

  1. Birinci nesil biyoyakıtlar: tahıl taneleri, şeker kamışı ve şeker pancarı gibi geleneksel hammaddelerden yapılır.
  2. İkinci nesil biyoyakıtlar: selülozik biyoyakıtlar ve atık biyokütle (buğday ve mısır sapları ve odun) gibi gıda dışı ürünlerden yapılır.
  3. Üçüncü nesil biyoyakıtlar: enerji kaynağı olarak algler gibi özel olarak tasarlanmış ürünleri kullanır. Bu algler, içlerindeki yağı çıkarmak için yetiştirilir ve hasat edilir. Bu yağ daha sonra biyodizele dönüştürülebilir veya diğer yakıtlara rafine edilebilir.

Üç tür biyoyakıt

Biyoyakıt kategorisinde, bu sürdürülebilir yakıtları ana kullanımlarına göre üç kategoriye ayırabiliriz:

  • Biyodizel: uzun zincirli yağ asidi esterlerinden oluşan bitkisel yağ veya hayvansal yağ bazlı bir yakıttır. Biyodizel, dizel otomobiller, büyük kamyonlar ve traktörler gibi dizel yakıt yakan motorlarda kullanılır.
  • Biyoetanol: fermantasyon yoluyla, çoğunlukla bitkilerde şeker veya nişasta olarak üretilen karbonhidratlardan yapılır. Çoğu arabalarda olduğu gibi benzin yakıtlı motorlarda kullanılır.
  • Biyo jet yakıtı: bitkisel yağlar, şekerler, hayvansal yağlar ve hatta atık biyokütleden yapılabilir. Bu yakıt türü, uçaklarda ve diğer havacılık motorlarında değiştirilmeden kullanılır. 

Biyoyakıtlar, biyoetanol, biyodizel ve biyo jet yakıtı, ulaşım sektörünün karbon ayak izini azaltmada ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmada önemli roller oynayabilir. Yıllar geçtikçe, bu endüstriler tüm dünyaya yayılmıştır. Son zamanlarda devletler sahip oldukları doğal kaynakları genişletmeye çalıştıkça petrolde etanolün görev ve politikalarının harmanlanması daha yaygın hale gelmiştir. 

Maya ile biyoekonomide sağlanan yenilikler!

Biyokütlenin akıllı kullanımı ve maya yoluyla fermantasyon, yeni ürünlere veya geleneksel petrol bazlı ürünlerin daha iyi performans için potansiyele, daha düşük toksisiteye veya yeni işlevlere sahip, geliştirilmiş versiyonlarına bizi götürebilir. Biyolojik kaynaklı maya yenilikleri petrole olan bağımlılığımızı azaltmakta ve petrol bazlı sera gazlarını azaltmaktadır. 

Bu yeniliklerden birkaçını keşfedelim!

Selülozik etanol

Selülozik etanol gibi gelişmiş biyoyakıtlar, daha önce de belirtildiği gibi dünya çapında ulaşım sektörünün karbondan arındırılmasında önemli bir bileşen olarak tanımlanmıştır. İkinci nesil biyoyakıtlar, birçok ülkede bol miktarda bulunan daha geniş bir hammadde yelpazesinden üretilebilme avantajına sahiptir. Bu yeni, ileri biyoyakıtlar, mısır anızı, buğday samanı, odun, küspe vb. gibi tarım veya ormancılık yan ürünlerinden ek değer sağlayabilir

Biyopolimerler ve performans biyomalzemeleri

Reçineler, kimyasallar, çözücüler, biyoplastikler ve biyokompozitler dahil olmak üzere sürdürülebilir biyo-kaynaklı monomerler, polimerler ve performans malzemeleri, plastiklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak, böylece çevre için daha az kirliliği ve daha fazla sürdürülebilirliği kolaylaştıracaktır.

İnşaat

Sürdürülebilir bir yapı endüstrisi için mikroorganizmalar ve biyomalzemeler arasında beton, çimento, tuğla, yalıtım ve kereste bulunmaktadır.

Tekstil

Yenilikçi enzimsel süreçler veya biyo bazlı lifler, ipekler ve boyalar, giyim, moda, döşeme veya tıbbi endüstrilerde kullanılabilen sürdürülebilir kumaşlar üretmek için kullanılabilir.

Kağıt hamuru ve kağıt

Kağıt hamuru ve kağıt sektörü çok fazla artık üretir. Şekerler, karbonhidratlar ve diğer besinler açısından zengin olan bu artıklar, döngüsel ekonomi modeline göre ikinci nesil biyoetanol üretimi için uygun bir hammadde olarak kullanılabilir. Bu sayede daha az ağaç kesilebilir ve kullandığımız kaynaklar daha verimli kullanılabilir. 

Evler ve sürfaktanlar

Evlerimizin çevre üzerinde bir toksik yan etki olmadan temiz kalmasını sağlamak bakımından, endüstriyel ve ev deterjanları, yumuşatıcılar ve bulaşık yıkama ürünleri gibi biyobozunur ve düşük toksisiteli biyo bazlı yüzey aktif maddeler, fermantasyon yoluyla üretilebilir.

Maya ile daha sürdürülebilir bir yarın!

Yenilenebilir enerji üretimi ve biyoetanol, biyodizel, sürdürülebilir havacılık yakıtları ve biyogaz gibi yakıtlar, maya ve fermantasyon kullanılarak mümkündür! 

Fermantasyon, biyoplastiklerden tekstil ve inşaat malzemelerine kadar gördüğünüz gibi, teknolojilerin sadece yakıtta değil endüstrilerde de yeni bir biyo-tabanlı ve sürdürülebilir ekonomiyi sürdürmesini sağlayan kilit noktalardan biridir. Tüm bu ürünler daha sürdürülebilir ve biyolojik olarak parçalanması daha kolay olacak, çevre üzerinde daha az etkiye neden olacak ve daha az sera gazı üretecek ve böylece hepimiz için daha iyi bir yarın sağlayacaktır! 

Geri